Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

ŚWIĘTE ZWIĄZKI – warsztat szamański z Dr Mattie Davis-Wolfe i Dr David Thomson

Sierpień 19 @ 1:00 pm - Sierpień 24 @ 1:00 pm

UŚWIĘCONE ZWIĄZKI: KOBIETY I MĘŻCZYŻNI. MĘŻCZYŹNI I KOBIETY.

19 – 24 sierpnia 2018, Nowe Kawkowo k. Olsztyna

początek niedziela 19.08 godz. 13 (obiadem) – koniec piątek 24.08. godz. 13 (obiadem)

pic1

SZAMAŃSKI 5-DNIOWY KRĄG MOCY KOBIET I MĘŻCZYZN otwarty dla wszystkich zainteresowanych sztuką dobrych relacji (w programie m.in. wiele ceremonii szamańskich).

Dr Mattie Davis-Wolfe i Dr David Thomson (USA) w Nowym Kawkowie k. Olsztyna www.tuiteraz.eu

10608519_10202550122975395_5327948591636188887_o

Nasi ukochani nauczyciele Mattie Davis-Wolf i David Thomson założyciele SACRED CIRCLES INSTITUTE www.sacredcircles.org  (Seattle, USA) w Polsce latem 2018 w Nowym Kawkowie k. Olsztyna www.tuiteraz.eu

Zajęcia po angielsku, tłumaczone na język polski przez doświadczonych tłumaczy.

KOSZT : 900 zł za trening (wystawiamy faktury VAT) plus koszty  pełnego wegetariańskiego wyżywienia i pobytu zależności od wybranego standardu pokoju do rozliczenia z ośrodkiem, MOŻNA PRZYJECHAĆ ZE SWOIM NAMIOTEM po uzgodnieniu z właścicielami ośrodka

UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. MIEJSCE REZERWUJE wyłącznie  wpłata zaliczki 300,- zł na konto: ISI  EWA FOLEY Nr konta  26124010371111000006938237          Tytułem WARSZTAT SZAMAŃSKI  20-25.08 imię nazwisko……….

10438920_752128311492200_456951654261525538_n 10504868_10152596104597994_2585825197923123653_o

Opis KRĘGU KOBIET z Mattie, Tłumaczenie Kasia Gwiazdowska

Przebudzenie Świętej Kobiecości

Osobista moc jest często źle rozumianą i nadużywaną energią. W dzisiejszym świecie obserwujemy jak kobiety i mężczyźni stracili prawdziwe rozumienie swojej autentycznej mocy. Tak jak to ma miejsce w naszej macicy, moc kobiet zaczyna się od bycia przyjmującą, a następnie szczodrą i dającą światu z niezłomną siłą owoc stworzenia. Tak więc, osobista moc kobiet jest świętym darem dla świata.

Jednak z powodu warunkowania i socjalizacji, wiele kobiet nauczyło się żyć w oddzieleniu od niektórych części siebie. Dowiedziałyśmy się, że żeby czuć się bezpiecznie musimy być mniejsze, aniżeli naprawdę jesteśmy. Aby przeżyć, wiele z nas musiało oddać cenny dar, jakim jest bycie autentyczną. A teraz zdajemy sobie sprawę, że prawdziwe zaangażowanie w swoje życie, pomoc innym oraz w naszą drogę na tym świecie wymaga uleczenia i odzyskania świętej mocy.

Na tym warsztacie będziemy odkrywać kim jesteśmy w większym i szerszym wymiarze. Poprzez ćwiczenia świadomości, bezpieczne dzielenie oraz radosną obecność, przez 4 dni będziemy uwalniać to, co blokuje nas, abyśmy mogły doświadczyć pełnego bogactwa bycia kobietą.

Będziemy m.in:

• uczyć się pozostawać ześrodkowaną we wszystkich aspektach naszego życia, szczególnie w naszych relacjach,
• dowiadywać się więcej o naszej roli jako świętych kobiet na tym świecie, korzystając z wizualizacji i innych procesów szamańskich,
• tworzyć natychmiastowe i głębokie zmiany w nas samych, a szczególnie w naszej zdolności do kochania i bycia kochaną,
• zdawać sobie sprawę z wpływu energii innych ludzi na nas, uczyć się jak zwiększyć pozytywną energię wokół nas, i jak radzić sobie w trudnych sytuacjach wykorzystując autentyczną, zrównoważoną moc,
• badać kiedy i jak powiedzieć NIE bez naruszania potrzeb lub praw innych osób,
• uczyć się jak rozpoznawać kiedy nie czujemy jasności umysłu i nie jesteśmy emocjonalnie zrównoważone oraz jak wrócić do jasnych stanów świadomości, w których możemy usłyszeć nasze wewnętrzne prowadzenie i poczuć się bardziej radosnymi, wnikliwymi, optymistycznymi, zainspirowanymi, skoncentrowanymi i
• czyścić wiele energii, które tworzą zasłonę wokół naszego wewnętrznego światła,
• dowiadywać się, jak poprzez zmianę ograniczających przekonań i myśli pozbyć się poczucia odpowiedzialności za szczęściem każdego, jak rozpuścić strach, i jak stać się tym, kim naprawdę jesteśmy, a nie tymi, którymi inni myślą, że powinniśmy być,
• uwalniać potrzebę wzrastania przez walkę i ból i uczyć się jak trzymać wyższą wizję nas samych, naszego życia i świata.

Dołącz do Mattie Davis-Wolfe i Ewy Foley na kilka dni transformacji, radości i wzmacniania pozycji kobiet. David Thomson i święci mężczyźni dołączą do nas w pięknej ceremonii na tym warsztatcie ŚWIĘTYCH RELACJI, wspólnego, zrównoważonego wzrostu mocy i radosnej zabawy. Nasz czas razem zakończymy ceremonią, w której przypieczętujemy nasze święte uzdrowienie.

Możesz uczestniczyć w tych spotkaniach jako singielka lub w towarzystwie małżonka, partnera, kochanka/kochanki lub przyjaciela/przyjaciółki.

Dr Mattie Davis-Wolfe jest pisarką, pedagogiem, doradcą, trenerem, której nauki skupiają się na wielokulturowych, szamańskich mądrościach i szacunku do siebie samego, do ludzi i świata przyrody. Wraz z mężem, dr Davidem Thomsonem, założyła Instytut Świętych Kręgów (Sacred Circles Institute), który oferuje warsztaty, odosobnienia i dwuletni kurs rozwoju osobistego i duchowego zatytułowany Krocząc śladami Świętego Koła (Walking Sacred Wheel). Od ponad 30 lat, Mattie naucza na arenie międzynarodowej o świętości życia poprzez warsztaty i spotkania „ducha w akcji”. Korzystając z wglądów, tradycyjnego nauczania, „praktycznego szamanizmu” i eksperymentalnych ćwiczeń pochodzących z wielu kultur koncentruje się na czterech poziomach bytu: – duchowym, psychicznym, emocjonalnym i fizycznym. Uczy jak oczyścić, uzdrowić i zintegrować te cztery poziomy w celu zwiększenie świadomości ciała, równowagi i jedności. Moc Mattie wypływa z mieszanki nieznanej wielu osobom we współczesnym świecie: bogatego dziedzictwa kobiet; szerokiego doświadczenia; praktyki zawodowej i jej głębokiej wiary w świętość wszelkiego życia.

Opis KRĘGU MĘŻCZYZN, tłumaczenie Piotr Matlok

Przebudzenie Uświęconej Męskości z Davidem 

11218192_10153639693607994_7228799770892797873_o

Mężczyźni, wychowani w zachodniej kulturze, są często zakorzenieni w materialnym i mentalnym świecie społeczeństwa korporacyjnego i politycznego. Na drodze dorosłego mężczyzny ku pełnemu i satysfakcjonującemu życiu, zwłaszcza z ukochanymi osobami, często brakuje wymiaru emocjonalnego i duchowego.

Nasz intensywny warsztat w prastarych lasach na Warmii da nam wiele sposobności porzucenia swoich osobistych i zawodowych ról, z którymi się utożsamiamy, i  zbliżenia się do naszych pierwotnych, duchowych tożsamości wypływających z głębi naszej męskiej natury.

Czerpiąc z szanujących ziemię (earth-honoring) nauk i praktyk, zamierzamy:

– zasiąść w kręgu w odosobnieniu otaczających ośrodek lasów, pływać w krystalicznie czystych jeziorach

– uświadomić sobie wpływ energii innych ludzi na nas, oraz jak radzić sobie z różnymi sytuacjami życiowymi dzięki prawdziwej równowadze mocy

– nauczyć się, jak pozostawać zrównoważonym w różnych aspektach naszego życia, zwłaszcza w związkach i relacjach

– pozbyć się blokad pochodzących ze starych niszczących wzorców i zranień

– pracować z mocnymi męskimi wizerunkami (healing images), aby zbudować nową drogę ku pełnej samoekspresji

– wywołać natychmiastowe i głębokie zmiany w sobie, a zwłaszcza w naszej zdolności kochania i bycia kochanym

– sycić się towarzystwem mężczyzn, którzy tak jak my pragną powrotu do najgłębszej istoty tego, kim naprawdę są

W świętej ceremonii zjednoczenia MĘSKOŚCI I KOBIECOŚCI dołączymy do Mattie Davis-Wolfe, Ewy Foley i kręgu kobiet, aby wspólnie zgłębiać nauki mistycznego połączenia uświęconej męskości i kobiecości czyli UŚWIĘCONYCH ZWIĄZKÓW.

Możesz przybyć na to zgromadzenie zarówno sam, jak i ze swoją żoną, dziećmi, partnerką/partnerem czy przyjaciółką/przyjacielem.

11855846_10153630930627994_7811167878155724771_n

Dr David Thomson jest psychologiem, profesorem i wykładowcą akademickim w dziedzinie rozwoju osobistego (human development). Od ponad 20 lat zgłębia tematykę pierwotnych ceremonii  i uzdrawiania w rdzennych kulturach Ameryki Północnej i Południowej, Meksyku i wschodniej Rosji. Wraz z żoną Mattie regularnie odwiedzają Polskę od 1994 roku, prowadząc warsztaty i obozy odosobnienia, pomagając uczestnikom nawiązać głęboką relację z ziemią, samym sobą i całym stworzeniem. Poza tym, David przeprowadził niezliczone warsztaty i wykłady dla mężczyzn, pomagając im dotrzeć do własnej prawdy o tym, kim naprawdę są.

10649583_752128011492230_2131239254352713928_n

Zapisy tylko mailem foley@foley.com.pl

Ilość miejsc ograniczona – uczestnictwo WYŁĄCZNIE na zapisy (emailem). Miejsce rezerwuje przedpłata 300 zł na konto ISI Ewa Foley Bank Pekao Konto Nr 26124010371111000006938237

OK_banner_do slajdu_RGB-kopia

Workshop description in English. August 19 – 24, 2018 in Nowe Kawkowo, Poland www.tuiteraz.eu

Awakening the Sacred Feminine 

Personal power is an often misunderstood and misused energy. As we look out in the world today, it is easy to sense how both men and women have lost the real meaning of authentic power. Like our womb, women’s power begins with being receptive, but then, like our womb, we must be generative and push our creations out into the world with careful, unshakable strength. Thus, a woman’s personal power is a sacred gift to the world.

Yet, through conditioning and socialization, many women were taught to disassociate from parts of themselves. We learned that to be safe we had to be less than who we really are. In order to survive, many of us had to let go of the precious gift of being authentic. And now, many of us realize that to make a true commitment to ourselves, to others, and our path in the world, we must heal and reclaim our sacred power.

Authentic women’s power is about wholeness, alignment, and balance, and it is about creating healing connections with others. In order to heal the broken parts of ourselves and our world, and to connect with others in healing ways, we need to reclaim and use our sacred, authentic women’s gifts.

In this workshop we will explore who we are in a larger and expanded way. Through awareness exercises, safe sharing, and playful presence, those days will be used to release what blocks us so we can experience the full richness of women’s beingness. We will:

 • learn how to stay centered and balanced in all aspects of our lives and especially in our relationships,
 • discover more about our role as sacred women in the world using guided imagery and other Shamanic processes,
 • create immediate and profound changes in ourselves and especially in our ability to love and be loved,
 • become aware of the effects of other people’s energy on us, how to increase the positive energy around us, and how to handle difficult situations using authentic balanced power,
 • explore when and how to say No without violating the needs or rights of others,
 • learn how to recognize when we are not clear and emotionally balanced and how to return to clear states where we can hear our inner guidance and feel more joyful, insightful, optimistic, inspired, focused and confident,
 • begin clearing the many energies that veil our inner light,
 • learn how to let go of feeling responsible for everyone else’s happiness, how to dissolve fear, and how to become who we really are rather than who others think we should be by changing limiting beliefs and thoughts,
 • release the need to grow through struggle and pain and learn how to hold the ecstasy of a higher vision for ourselves, our lives, and the world.

Join Mattie Davis-Wolfe and Ewa Foley for few days of transformation, joy, and women’s empowerment. Then David Thomson and the sacred men will join us for days of few blended growth, balanced power, and joyful play.  You may attend these gatherings as a single woman, or in the company of a spouse, partner, lover, or friend.

Following our time together, we will join David and a community of men to explore the teachings of the mystical union of the sacred masculine and feminine.

Mattie Davis-Wolfe, PhD is an author, educator, counselor, and workshop leader whose teachings focus on multi-cultural shamanic wisdom and respect for self, each other, and the natural world. With her husband, Dr. David Thomson, she founded Sacred Circles Institute which offers workshops, retreats, and a two-year course in personal and spiritual development entitled Walking the Sacred Wheel. For over 30 years, Mattie has taught internationally about the sacredness of life through “spirit in action” workshops and gatherings. Using insights, traditional teachings, “practical shamanism,” and experiential exercises from many cultures, her work focuses on the 4 levels of being, – spiritual, mental, emotional, and physical and teaches students how to cleanse, heal, and integrate these 4 bodies for greater awareness, balance, and wholeness. Mattie’s power springs from a mixture unfamiliar to many in modern life: a rich women’s heritage; broad experiences; apprenticeship training; and a deep and tested faith in the sacredness of all life.

Awakening the Sacred Masculine 

Men who have grown up in a Western technical culture are often deeply entrenched in the material and mental worlds of corporate and political society. Often missing in an adult man’s road to living a whole and deeply satisfying life, especially with the ones they love, are the emotional and spiritual dimensions of being.

This intensive men’s retreat in the ancient forests and lakes of Northern Poland will offer many opportunities for us to shed some of our personal and professional role identities, and begin to embrace that which is more primal and soulful in our male natures. Drawing on old earth-honoring teachings and practices, we will

 • sit in circle, spend time alone in the primal woods, and swim in the clear lakes,
 • become aware of the effects of other people’s energy on us, and how to handle life situations using authentic balanced power,
 • learn how to stay centered in all aspects of our lives and especially in our relationships,
 • release the blockages of old damaging patterns and wounds,
 • work with strong masculine healing images to build a new pathway for full self-expression,
 • create immediate and profound changes in ourselves and especially in our ability to love and be loved,
 • enjoy the company of other men who share the desire to fully return to the essence of who they really are.

Following our time together, we will join Mattie Davis-Wolfe, Eva Foley and a community of women to explore the teachings of the mystical union of the sacred masculine and feminine.

You may attend these gatherings as a single man, or in the company of a spouse, partner, lover, or friend.

David Thomson, PhD, is a college counselor and professor of human development. He has also worked closely with traditional indigenous elders, healers, and ceremonial leaders from North and South America, Mexico, and Eastern Russia for over twenty years. He, and his wife Mattie, have been coming to Poland since 1994, leading workshops and wilderness encampments to help their students come into a deep and sentient relationship with the earth, themselves, and all life. (Please see the Naraka article??) In addition, David has led countless workshops and seminars for men, assisting them in becoming who they truly are at the core of their being.

Sponsor: Ewa Foley www.ewafoley.pl To enroll email: foley@foley.com.pl

ZAPISY I INFORMACJE:

1797429_10152255671541983_1689047378_n

Inspiration Seminars International (ISI Ewa Foley)
ul. Kleczewska 47, 01-826 Warszawa,
tel. 22/834 6589, 606885555
email: foley@foley.com.pl ,

Ilość miejsc ograniczona – uczestnictwo WYŁĄCZNIE na zapisy (emailem). Miejsce rezerwuje przedpłata 300 zł na konto ISI Ewa Foley. Bank Pekao Konto Nr 26124010371111000006938237

Szczegóły

Start:
Sierpień 19 @ 1:00 pm
Koniec:
Sierpień 24 @ 1:00 pm
Wydarzenie Categories:
, , ,

Organizator

Nowa Strona
Telefon:
606885555
Email:
FOLEY@foley.com.pl
Strona internetowa:
WWW.EWAFOLEY.PL

Miejsce

Nowe Kawkowo
Nowe Kawkowo 52A
Jonkowo, 11-042 Polska
+ Google Map
Telefon:
89 512 86 28
Strona internetowa:
tuiteraz.eu

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress